Airbrush – Teknik

Airbrush tekniken är en frihand manipulation av luftpenseln, medium, lufttryck och avstånd från ytan som blir sprejad för att kunna producera ett särskilt förutsägbart resultat på en överensstämmande bas med eller utan sköldar eller schabloner. Airbrush tekniker skiljer sig från vilken slags airbrush som används.

Double action airbrush teknik betyder att man trycker ner utlösaren uppe på luftpenseln med pekfingret för att bara släppa ut luft, och drar tillbaka den lite i taget för att måla tröskeln. Den viktigaste procedurdynamiken är att alltid börja med bara luft och avsluta det med bara luft. Genom att följa den här regeln, så går det att få exakt kontroll av färg och linjebredd och karaktär. Den allra viktigaste airbrush penseldraget som hela tiden användas av proffs är dolk penseldraget. Det här beskriver ett penseldrag som börjar brett och slutas i en smal linje, som skapas genom att börja med att ha penseln långt ifrån och rör den jämt närmre medan linjen ritas.

Single action airbrush tekniknamnet härstammar från faktumet att det endast behövs en handling för att utföra detta. Man trycker ner utlösaren för att frigöra en fast proportion av färg till luft. För att få olika bredder på linjerna behöver man antingen ändra spetsen och munstycket eller anpassa sprejvolymen manuellt mellan sprejbredd ändringarna. Den viktigaste aspekten för ordentlig single action airbrush teknik är att låta handen röra på sig innan utlösaren trycks ner och efter att utlösaren har frigjorts. På det sättet så undviker man ”bar bell” linjen.