Grafisk formgivning i spelvärlden

  När det kommer till grafisk formgivning i spelvärlden, kommer du som jobbar med detta oftast vara den som ingår i ett team. Här finns det grafiska formgivare, skapare av animationer, programmerare samt de som planerar hela arbetet. Det kommer också att finnas många sätt att jobba med formgivning i spelvärlden. Egentligen kan det nästan […]

Fånga och skapa attraherande bilder

  När det handlar om att fånga bilder, så kommer detta inte alls att ligga inom området grafisk formgivning. Här handlar det helt enkelt om att vara en bra fotograf. Naturligtvis kommer du som vill kunna göra allt arbete på egen hand, vara den som har kunskaper även inom området grafisk design. Hur som helst […]

Utrustning för grafisk formgivning

Dagspress, reklam eller den virtuella världen Beroende på vad du ska utföra inom grafisk formgivning, så kommer du att behöva olika mycket och olika dyr utrustning. Är det grafisk formgivning gällande dagspress eller trycksaker som ska göras, så kommer detta innebära mycket mera än bara en dator. Här måste det finnas alla de maskiner och […]